Ägare

2011 förvärvade Volati Ettiketto. Volati är en industriell investerare som vidareutvecklar bolag med fokus på långsiktigt värdeskapande.

Volati startades 2003 av Karl Perlhagen och Patrik Wahlén. I dag omsätter Volati ca 7 miljarder kronor. Tillväxten är resultatet av förvärv och framgångsrik implementering av Volatis utvecklingsprogram.

Volati letar kontinuerligt efter förvärvsmöjligheter i ett stort antal branscher. Det som utmärker Volati är bland annat att de är privatägda, fokuserade på generationsskiften och inte har något exitperspektiv d.v.s. köper inte för att sälja, utan köper för att äga och vidareutveckla.

Nicklas Margård är styrelseordförande i Ettiketto.

www.volati.se

Volati

Kontakta oss

Malmö
+46 (0)40 55 27 00

Åtvidaberg
+46 (0)120 853 00