Produktionsenheter

Ettiketto har idag två produktionsenheter, en i Malmö och en i Åtvidaberg. Totalt sett har vi ett tiotal flexotryckpressar, ett par digitaltryckpressar, samt flertalet efterbearbetnings- och stansmaskiner.

Båda produktionsanläggningarna är moderna och ändamålsenliga med flexotryck som den gemensamma nämnaren. I Malmö har vi dessutom digitala tryckpressar samt tillverkning av etiketteringsmaskiner. Totalt förfogar vi över 10 000 m2 produktionsyta, med goda möjligheter för expansion.

Kontakta oss

Malmö
+46 (0)40 55 27 00

Åtvidaberg
+46 (0)120 853 00