Kvalitets- och miljöpolicy

Vår målsättning är att alltid leverera felfria produkter och tjänster i tid, som uppfyller våra kunders förväntningar.

Vi skall dessutom:

  • vara kända hos våra kunder för vår höga kompetens, kvalité och flexibilitet samt vårt stora engagemang och kundfokus,
  • i möjligaste mån välja förnybara råvaror, hushålla med begränsade resurser, utnyttja effektiva tillverkningsmetoder och i övrigt sträva efter att produktion och produkter har minsta möjliga miljöpåverkan,
  • kontinuerligt och strukturerat arbeta för att förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart,
  • alltid väga in miljöhänsyn i våra beslutsprocesser,
  • alltid väga in miljöhänsyn i våra beslutsprocesser,
  • hålla oss informerade om och med god marginal efterleva lagar och förordningar som berör vår verksamhet och våra produkter,
  • verka för att minska användandet av kemikalier,
  • genom information göra alla berörda medvetna om sina möjligheter och skyldigheter att personligen medverka till miljö- och kvalitetsmålsättningar i vår verksamhet,
  • göra varje kundleverans till en rekommendation för kommande affärer.

Denna policy utgör grunden för vårt kvalitets- och miljöarbete och det är alla medarbetares skyldighet att gemensamt verka för att uppfylla och förverkliga den.

Rikard Ahlin
Verkställande Direktör

Certifieringar

Vi är sedan många år certifierade enligt ISO 9001 och från och med 2016 är hela företaget även certifierat enligt ISO 14001.

Ladda ner ISO 9001 Certifikat Ladda ner ISO 14001 Certifikat

Ladda ner ISCC Plus Certifikat Malmö och Åtvidaberg

Kontakta oss

Malmö
+46 40 55 27 00

Åtvidaberg
+46 120 853 00

Strängnäs
+46 120 853 00

Helsingborg
+46 40 55 27 00

Stockholm
+46 735 95 55 84