Effektiva etiketter som säljer

Den effektiva etiketten finns tillgänglig i rätt tid till rätt kvalitet, kan appliceras effektivt i produktionsprocessen och behåller sin funktion under produktens hela livscykel.

Kontakta oss »

tryckeri för etiketter

 Uppdatering om strejken på UPM och den uppkomna materialsituationen:

Vi upplever fortsatt stora störningar i materialförsörjningen.

Huvudorsaken till det är en strejk hos den finska papperstillverkaren UPM. UPM är Europas största skogs och papperskoncern och en viktig underleverantör till våra materialleverantörer.

Strejken är nu avblåst sedan den 22/4.

Detta innebär inte att materialsituationen normaliseras omedelbart utan kommer att vara fortsatt ansträngd under en längre tid.

Strejken har pågått sedan den första januari med allmänt bristande materialtillgång och förlängda leveranstider som konsekvens i den grafiska branschen.

Det är backingpapper det är störst brist på och därför slår det brett på i princip alla material.

Informationen är ytterst begränsad, vi gör vårt yttersta med att informera våra kunder när relevant information finns.

Turbulensen på materialmarknaden kommer att bestå eftersom det tar lång tid att starta upp denna verksamhet igen och därefter finns det en stor backlog att arbeta in.

För dig som kund innebär detta fortsatt:

Vi kan med få undantag inte ta in nya volymer.

Vi har längre leveranstider än normalt och det är brist på vissa material.

Förutom längre leveranstider och kvotering så har leverantörerna infört s.k. allokering på volymerna vilket innebär att vi inte helt säkert kan säga när vi får beställt material och inte heller vilken volym vi då får.

Vi jobbar aktivt med detta och köper allt material vi kan men situationen förvärras för varje dag i nuläget.

Priserna fortsätter också uppåt på material som en följd av situationen.

Ledningen följer situationen noga och på nära håll och beslut fattas när så är nödvändigt med avseende på prioriteringar etc.

Vad kan du som kund göra?

Beställ dina etiketter snarast möjligt och beställ ditt verkliga behov.

P.g.a kvotering så får vi inte material till större beställningar än normalt.

Vi beklagar den fortsatt ansträngda situationen som beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll.

 

 

Förpackningar

Sveriges bästa tryckeri av etiketter

De bästa etiketterna är de som gör dig intresserad och positivt inställd. Då gäller det att etiketten är säljande, funktionell och effektiv.

Som Sveriges enda helhetsleverantör av etiketter och etiketteringsutrustning hjälper vi gärna till att se över hela din etiketteringsprocess, från originalhantering till ett färdigt resultat. Vi kan ta fram en helhetslösning som kostnadseffektivt löser ditt totala behov och som får din produkt att synas och ta för sig.

Förpackningar

Så, vilken sorts etikett kommer att få din produkt att sticka ut? Ett digitaltryck, flerfärgsetikett, flerbladsetikett, informationsetikett eller kanske ett unikt variabeltryck? Möjligheterna är oändliga, men var inte orolig, vi hjälper dig att hitta precis rätt etikett för ditt behov.

Kontakta oss

Malmö
+46 40 55 27 00

Åtvidaberg
+46 120 853 00

Strängnäs
+46 120 853 00

Helsingborg
+46 40 55 27 00

Stockholm
+46 735 95 55 84