NOVA

Multifunktionell, flexibel och användarvänlig. NOVA löser alla dina etiketteringsbehov.

Kontakta oss »

etiketteringsmaskin för etiketter produktion

NOVA – Användarvänlig och flexibel etiketteringsmaskin

NOVA är vår mest kompetenta plattform. Denna etiketteringsmaskin kan bestyckas med en stor mängd olika moduler för att passa ditt aktuella behov.

NOVA har anor från 1890-talet där en del av dessa maskiner fortfarande är i bruk. Att denna etiketteringsmaskin fortfarande ligger i bräschen har blivit möjligt genom ett gediget kvalitetsarbete i rostfritt och aluminium, liksom ett gott och långsiktigt samarbete mellan oss som leverantör och våra ofta väldigt kompetenta kunder.

Konceptet har utvecklats i takt med våra kunders behov och har förbättrats på olika sätt genom åren, men grundtanken är fortfarande densamma: Etiketteringsmaskinen NOVA är robust, driftsäker och användarvänlig.

Hög flexibilitet gällande

 • Produktstorlekar
 • Produktegenskaper
 • Etikettstorlekar
 • Etiketternas utformning
 • Produktionshastighet

Vanligt förekommande funktioner:

 • Enkel/Dubbelsidig märkning
 • Etikett runt om
 • Toppetikett
 • Bottenetikett
 • Trevalssystem
 • Överföringsband
 • Inmatningssystem
 • Uppriktningsstation
 • Toppband
 • Orienteringsstation
 • Indexeringsenhet
 • Integrerad skrivfunktion TTOL/Laser/Inkjet
 • Anstrykningsrullar
 • Närvarokontroll av etikett
 • Precisionskontroll av etikett
 • Utsorteringsstationer
 • Autoshift-funktion

Kontakta oss

Malmö
+46 40 55 27 00

Åtvidaberg
+46 120 853 00

Strängnäs
+46 120 853 00

Helsingborg
+46 40 55 27 00

Stockholm
+46 735 95 55 84