Vi välkomnar vår nye säljare Lennart Lilja till Team Ettiketto

Lennart kommer att arbeta som säljare och har lång grafisk erfarenhet och stor kunskap om etiketter. Vi önskar honom lycka till i sin framtida gärning.