Hållbar utveckling

För oss innebär hållbar utveckling att på ett framgångsrikt sätt kombinera miljöförbättringar, ekonomisk tillväxt och socialt ansvar. I praktiken innebär det att vi:

  • investerar i miljövänlig teknik
  • hanterar spill på bästa möjliga sätt
  • använder insatsvaror t.ex. färg och lack som inte skadar miljön eller våra medarbetare.
  • följer energiförbrukning och söker löpande förbättringsåtgärder
  • samplanerar leveranser
  • kontinuerligt arbetar med personsäkerhet

Som del av Volati koncernen stödjer vi Hand-In-Hand som arbetar för att minska fattigdom genom jobbskapande och utbildning i entreprenörskap, läs mer här.

Vi är sedan många år certifierade enligt ISO 9001 och från och med 2016 är hela företaget även certifierat enligt ISO 14001.

Ladda ner ISO 9001 Certifikat
Ladda ner ISO 14001 Certifikat

Kontakta oss

Malmö
+46 40 55 27 00

Åtvidaberg
+46 120 853 00

Strängnäs
+46 120 853 00

Helsingborg
+46 40 55 27 00

Stockholm
+46 735 95 55 84