Hållbarhetsstrategi

Ettiketto Group har genomfört ett omfattande analysarbete inom området Hållbarhet. Detta har lett fram till en publik Hållbarhetsstrategi och vår första hållbarhetsrapport, se  mer under Dokument. Hållbarhetsstrategin och den vision som ligger till grund för våra målsättningar sätter riktlinjen för att vi ska kunna använda våra resurser rätt och i framtiden ha en positiv påverkan på människa, planet och ekonomi.

Här kan ni läsa vår hållbarhetsstrategi.