NOVA

Vårt flaggskepp NOVA har anor från tidigt 1980-tal och det finns fortfarande system från denna tidpunkt i full linjeproduktion.

Detta har blivit möjlighet genom ett gediget kvalitetsarbete i rostfritt och aluminium samt ett gott och långsiktigt samarbete mellan oss som leverantör och våra ofta väldigt kompetenta kunder. Konceptet har utvecklats i takt med våra kunders behov och förbättrats på olika sätt genom åren, men grundtanken är fortfarande densamma: Robust, driftsäker och användarvänlig.

NOVA är vår mest kompetenta plattform och systemet kan bestyckas med en stor mängd olika moduler för att passa det aktuella behovet.

Vanligt förekommande funktioner

 • Enkel/Dubbelsidig märkning
 • Etikett runt om
 • Toppetikett
 • Bottenetikett
 • Trevalssystem
 • Överföringsband
 • Inmatningssystem
 • Uppriktningsstation
 • Toppband
 • Orienteringsstation
 • Indexeringsenhet
 • Integrerad skrivfunktion TTOL/Laser/Inkjet
 • Anstrykningsrullar
 • Närvarokontroll av etikett
 • Precisionskontroll av etikett
 • Utsorteringsstationer
 • Autoshift-funktion

 
Hög flexibilitet gällande

 • Produktstorlekar
 • Produktegenskaper
 • Etikettstorlekar
 • Etiketternas utformning
 • Produktionshastighet

 

 

Kontakta oss

Malmö
+46 (0)40 55 27 00

Åtvidaberg
+46 (0)120 853 00