Nu söker vi på systemavdelningen på ettiketto en ny medarbetare med ansvar för lager och inleveranser!

Kompetens

Noggrann

Gott ordningssinne

Goda datorkunskaper

Villighet att lära sig nya saker

Samarbetsvillig

Flexibel

 

Utbildning

Inga speciella krav. Intern utbildning sker 

Erfarenhet

Av liknande arbete i tillverkningsindustri eller annan relevant erfarenhet 

Ansvar

Inleveranser av inkommande gods på lagret

Inrapportering av inleveranser i vårt affärssystem

Kvalitetskontroll av inkommande gods

Rapportera reklamationer och avvikelser av inkommande gods

Hålla ordning och reda på lagret

Plocka artiklar för montering från lager enligt tillverkningsorder

 

Befogenhet

Anpassa och ändra lagerplats efter behov

Kvalitetsansvar

Att aktivt jobba med och föreslå förbättringar

Att granska och eventuellt initiera ändringar I ledningssystemet gällande respektive arbete

Att I samråd med ansvarig chef tillse att arbetet med produkternas/tjänsternas kvalitet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, till för företagets optimala kvalitetskostnader

Att för ansvariga parter påtala kvalitetsmässiga brister och risker, att föreslå åtgärder som leder till minskade avvikelser

Att medverka vid utvärdering av reklamationsärenden som berör egen produkt/avdelning

Har du några frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig till Hanna Pettersson, avdelningschef Systemavdelningen, 0702296731,  hpn@ettiketto.se